برترین زن جهان، فاطمه (علیها السلام)
8 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

حضرت زهرا (علیها السلام) برترین زن جهان هستی و در پیشگاه خدا است که در بهشت برین بر تمامی زنان برتری دارد. این موضوع روشنی است که در روایات فراوانی از منابع شیعه و اهل سنت به آن تصریح شده است. در روایتی از رسول اکرم (ص) آمده که فرموده است: «فرزندانم حسن (ع) و حسین (ع) بعد از من و پدرشان بهترین انسان روی زمینند و مادرشان فاطمه (علیها السلام) برترین زن روی زمین است» (صدوق، 1404 ق، 1: 67).

در روایت دیگری، پیامبر اکرم (ص) فرموده: دخترم فاطمه (علیها السلام) سرور زنان عالمیان است. پرسیدند یا رسول الله! سرور زنان زمان خودش؟ فرمود: این امتیاز محدود، مربوط به حضرت مریم (علیها السلام) است، ولی دخترم فاطمه (علیها السلام)، برترین زن عالمیان از اولین و آخرین است. او هنگامی که در محراب عبادتش قرار می گیرد، هفتاد هزار ملائکه از مقربین درگاه الهی بر او سلام و درود می فرستند و او را مخاطب قرار می دهند. با آن جمله ای که مریم (علیها السلام) را مخاطب قرار داده بودند، چنین می گویند: ای فاطمه (علیها السلام)! خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر تمام زنان عالمیان برتری داده است (نیسابوری، 1396 ق، 149).

مقام حضرت زهرا (علیها السلام) نسبت به زنان نه فقط در عالم دنیاست، بلکه در عالم آخرت نیز آن حضرت برترین زنان است. چنانچه در حدیثی پیامبر (ص) می فرماید: «ملکی به من نازل شد که بی سابقه بود و در ضمن سخنانش مژده داد که حسن (ع) و حسین (ع) سرور جوانان اهل بهشت و مادرشان فاطمه (علیها السلام) سرور زنان اهل بهشت است» (الطبرانی، 1356 ق، 129).

لازم به یادآوری است که برخی احادیث برترین زنان عالم را چهار نفر معرفی نموده اند و از بین حضرات مریم (علیها السلام)، خدیجه (علیها السلام)، آسیه (علیها السلام) و فاطمه (علیها السلام)، فاطمه (علیها السلام) را برترین آنان می دانند. (مجلسی، 1364، 43: 21)؛ بنابراین، حضرت مریم (علیها السلام) و حضرت خدیجه (علیها السلام) و حضرت آسیه (علیها السلام) هر چند از زنان ممتاز جهان و دارای کمالات در میان سایر زنان هستند، ولی حضرت فاطمه (علیها السلام) دختر پیامبر (ص) انسانی بی مانند در میان همه زنان هستی هستند. وجود ایشان سرشار از ایمان، علم، تقوا، انسانیت و جمیع فضیلت ها و کرامت های انسانی در بالاترین حد امکان هستند و در حقیقت کتاب تشریع خبر از کتاب تکوین داده است و تمجیدهای الهی کاشف از مجد حقیقی و تجلیل های او بیانگر جلالت و عظمت وجودی حضرت فاطمه (علیها السلام) است و به همین دلیل است که ما آن حضرت را اسوه و الگویی همه جانبه می دانیم. ویژگی ها و فضایل فوق نمونه ای از فضایل و مناقب ایشان را در راستای اسوه بودن بیان می کند و کمال انسانی اوست که حضرت را نمونه ساخته است و به این دلیل متعلق به عالم انسانیت است.

خبرگزاری اهل بیت(ع)  ابنا، ساجده العبدالخانی