فاطمه زهرا (علیها السلام) الگوی برتر زن مسلمان
3 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

قرآن کریم، بخشی از آیات خود را به شناساندن و ستایش زنان موحد و ثابت قدمی اختصاص داده که در هر شرایطی، حق محور بوده و از راه مستقیم منحرف نشده است؛ زنان پاک دامنی چون مریم (علیها السلام)، همسر فرعون، مادر و خواهر موسی (علیها السلام) و دختران شعیب که در هر زمانی الگوی زنان مسلمان اند، اگرچه نمونه های یاد شده زن هستند، ولی می توانند برای مردان نیز الگو باشند.

در آموزه های دینی برترین الگویی که برای زنان معرفی شده، حضرت زهرا (علیها السلام) است؛ زیرا در این تعالیم که بر پایه «کتاب و سنت» گرد آمده، تنها راه قرار گرفتن در صراط مستقیم و رستگاری، پیروی از کتاب و سنت در کنار هم است. به دلیل هماهنگی عترت و سنت با آموزه های قرآن و جایگاه تفسیری آن، می توان حضرت صدیقه طاهره (علیها السلام) را که فردی از عترت رسول الله و مفسّر قرآن کریم است، الگویی مناسب بر پایه قرآن و سنت معرفی نمود.

حضرت زهرا (علیها السلام) چون انسانی کامل است، الگویی برتر نیز است. شناساندن انسان کامل و توصیف رفتارهای ایشان برای نشان دادن الگوی مناسب راه درستی است، زیرا انسان فطرتاً کمال مطلق را می جوید و به تعبیر امام خمینی (رحمة الله) «انسان امکان ندارد به غیر کمال مطلق توجه کند و دل بندد. . . آنکه کمال هر چه باشد، می طلبد، عشق به کمال مطلق دارد، نه کمال ناقص، هر کمال ناقص، محدود به عدم است و فطرت از عدم تنفر دارد. . . » (خمینی، 1372، 24).

حضرت زهرا (علیها السلام) اسوه نمونه و انسانی کامل است؛ زیرا آن حضرت از خاندان رسول الله (ص) است که همگی جلوه تام الهی اند و اسماء و صفات ربوبی را تجلی نموده اند. تجلی انسانیت در شخصیت حقیقی انسان کامل می تواند در زن یا مرد رخ دهد و این عنایتی است که از طرف حق نصیب انسان می شود تا انسان رهرو راه انسانیت شود و به حقیقت ذاتی خود فعلیت کمالی بخشد.

حضرت زهرا (علیها السلام) نیز از انسان های کاملی است که تمام هویت های کمال را متصور کرده است؛ زیرا انسان معصوم تمام رفتار، گفتار، نوشتار، قیام و قعودش برای خداست و از این جهت فرقی بین زن و مرد نیست و همان طور که سنت امامان معصوم (علیهم السلام) جهت است، سنت حضرت زهرا (علیها السلام) نیز جهت شرعی و سند فقهی خواهد بود (حسن زاده آملی، 1371، 212).

بینش فاطمی (علیها السلام) در انتزاعی ترین لایه های فلسفی و معرفتی با مسائل عینی و واقعیت های ملموس در ارتباط است. ابعاد نظری شخصیت حضرت زهرا (علیها السلام) در امور زندگی ایشان، پیوندی ناگسستنی و معنی دار دارد. حضرت فاطمه (علیها السلام) الگوی جامع شخصیت زن مسلمان است، وجود حضرت زهرا (علیها السلام)، مجموعه ای کامل از تجسم همه خوبی ها و زیبایی هاست.

در این الگوی کامل، همه کمالات حقیقی، جمع شده و هیچ کس نمی تواند به مرز شناسایی کامل آن حضرت برسد، اما از آنجا که مطالعه در ابعاد مختلف زندگی ایشان ضروری است تا انسان به ویژه زن مسلمان هر چه بیشتر، این سرچشمه لایزال کمال را بشناسد و از این شناخت برای هدایت نسل ها استفاده کند و وظیفه ما بررسی ابعاد وجودی شخصیت آن حضرت است تا از این راه، سؤال ها و نیازهای زنان مسلمان را برای داشتن الگویی نمونه برآورده نماییم.

خبرگزاری اهل بیت(ع)  ابنا، ساجده العبدالخانی