عقوبت بعضی از کارها در دنیا به سرعت انجام می شود
8 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

حدیث:

یا عَلِی أَرْبَعٌ أَسْرَعُ شَیءٍ عُقُوبَةً رَجُلٌ أَحْسَنْتَ إِلَیهِ فَکافَأَک بِالْإِحْسَانِ إِسَاءَةً وَ رَجُلٌ لاَ تَبْغِی عَلَیهِ وَ هُوَ یبْغِی عَلَیک وَ رَجُلٌ عَاقَدْتَهُ عَلَی أَمْرٍ فَمِنْ أَمْرِک اَلْوَفَاءُ لَهُ وَ مِنْ أَمْرِهِ اَلْغَدْرُ بِک وَ رَجُلٌ تَصِلُهُ رَحِمُهُ وَ یقْطَعُهَا.

ترجمه:

سفارش رسول خدا صلی الله علیه و آله به أمیر المؤمنین علیه السّلام:

ای علی! چهار کس زودتر کیفر شوند: مردی که به او خوبی کنی و وی به جای آن به تو بدی کند، مردی که تو به او ستم نکرده ای ولی وی به تو ستم می کند، مردی که با او در انجام امری پیمان بسته ای و وفادار به آن هستی در حالی که او در صدد خیانت به توست و مردی که تو با او صله رحم کنی ولی او با تو قطع رابطه کند.

تحف العقول، شرح احادیث، ابن شعبه حَرّانی (ره)