راه های شناخت نفس
10 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

«مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ»

شناخت نفس، مقدمه است برای شناخت رب.

از چه طریق نفس را بشناسیم و مقدمه فراهم کنیم برای شناخت رب العالمین؟

انسان کامل، مَثَل أعلای حق تعالی است؛ آیت کبرای حق تعالی است؛ کتابِ مستبین حق تعالی است؛ اگر [انسان] درک کند که او مثل أعلای و آیت کبرای حق است، اگر درک کند که او کتابِ مستبین است و وجودی ملکوتی دارد، این انسان، نفس خود را شناخته است.

و آنگاه که نفس خویش را شناخت، معرفت به الله پیدا می کند. معرفت به ذات او پیدا می کند. معرفت به وحدت ذات او پیدا می کند. چون می بیند که او را به ید قدرت و قهاریتش آفریده است. می بیند مثال خود را در فطرت او نهادینه کرده است و انسان را آیت کبرا قرار داده؛ و او را احسن تقویم قرار داده است. می فهمد که ربّ، این است. «من عرف نفسه فقد عرف ربه». از این طریق به ربّ خودش معرفت پیدا می کند که الله تعالی در نفس او تجلی کرده است.

قال امیر المومنین علی علیه السلام: «لَقَدْ تَجَلَّی اللَّهُ لِعِبَادِهِ فِی کلَامِهِ وَ لَکنْ لَا یبْصِرُون »

الله تعالی در نفس انسان تجلی کرده است. عظمت او، قهاریت او، میمنیت او و همه و همه در نفس یک چنین انسانی تجلی کرده و او به رب خود از این طریق معرفت پیدا می کند.

پس باید سعی کنیم که حرکت کنیم به سمت او و ارتقا ببخشیم به این همه اوصاف کریمه. مانند بلعم باعور نباشیم که سالیان متمادی در خدمت الله بوده، عبادت او را کرده، لکن آن مثل أعلای الهی را تبدیل کرد به مثل شیطانی؛ آن آیت کبرای الهی را تبدیل کرد به آیت کبرای شیطانی.

ما باید سعی کنیم که حفظ کنیم و باقی داریم همه این اوصاف کریمه را در خودمان تا بتوانیم به آن بهشت برینی که به ما وعده داده شده نائل آییم. انشا الله

و صل الله علی محمد و آله الطیبین طاهرین.

خبرگزاری رسا، آیت الله عبدالله خائفی در پایان درس خارج فقه